Avís legal

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts en la pàgina web de GRAPE corresponen en exclusiva a GRAPE o a tercers que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de GRAPE o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que es poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. GRAPE no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre com a usuari.
 
Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que les seves dades personals s'incorporaran a fitxers propietat de GRAPE amb finalitats de gestió de clients i fins de publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament (via postal, e-mail o altres mitjans electrònics) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies de GRAPE.


Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a grape@grapemenswear.com.
 
Jurisdicció i Llei aplicable

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.


Tot això sense perjudici de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).


Product successfully added to your shopping cart
Quantity:
Total:
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products:
Total shipping:  To be determined
Total:
Continue shopping Proceed to checkout